Bhaj-Govindam

Mhetre Ayurveda : Bhaj-Govindam

Adhika Maasa/month is also known Purushottama maasa/month !

Purushottama means Bhagavaan Shree Krishna

It is beneficial to meditate on the bhajanam keertanam poojanam/worship of Bhagavaan Vishnu i.e. Bhagavaan Shree Krishna during this Adhika/Purushottama month.

The number 33 is very important in Adhika Maasa and fortunately for all of us, Aadi Shankaraachaarya, who re-established Sanaatana Dharma, wrote the melodious hymn/stotra Bhaja Govindam of Bhagavaan ShreeKrishna which has 33 verses/Shlokas.

Bhaja Govindam ... This bhajanam/hymn is a Stotram/hymn; To get clear pronunciation, meaning explanation, denotation with example, join our course , take admission.

Offering/Surrendering nominal value/cost/contribution of service in the form of samidha in this devotional knowledge yajna is going to be meritorious.


अधिक मास म्हणजेच पुरुषोत्तम मास!!

पुरुषोत्तम म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण!

अधिकमासात भगवान विष्णु म्हणजेच भगवान श्रीकृष्ण यांचे भजन कीर्तन पूजन चिंतन करणे, हे कल्याणकारक असते.

अधिक मासामध्ये 33 या संख्येला खूप महत्त्व आहे आणि आपल्या सर्वांच्या सुदैवाने सनातन धर्माची पुनः प्रतिष्ठापना ज्यांनी केली , त्या आदि शंकराचार्यांनी , भगवान श्रीकृष्णाचे भज गोविंदम् हे सुमधुर स्तोत्र लिहिले आहे त्याच्यात 33 च श्लोक आहेत.

भज गोविंदम् हे स्तोत्र हे भजन; शुद्ध उच्चार, अर्थ स्पष्टीकरण, निरूपण उदाहरणासह समजावून घेण्यासाठी, पुढील कोर्स / अभ्यासक्रम जॉईन करावा, प्रवेश घ्यावा. या भक्तीयुक्त ज्ञानयज्ञात नाममात्र सेवा मूल्य हे समिधा रूपाने समर्पण करणे, हे पुण्यप्रद असणार आहे.

Fees :
For INDIA : Rs. 330/- For 42 Days (Payment Link Will Be Available After Login)
For NRI : USD $10 For 42 Days